Subwencja PFR

Realizując postanowienia Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” § 14 lit i) niniejszym informujemy, że taką subwencje otrzymaliśmy.